Allmogemåleri

Övre bilden: Före retuschering.
Nedre bilden: Efter retuschering.
Retuscherat 1700-tals skåp. Utbytta trädelar är målade. För övrigt är skåpet behandlat med äggoljetempera.