Mera möbler

Före målning

Före målning
Efter målning

Efter målning